วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดอกไม้ประดิษฐ์ทิวลิปอำเภอปากท่อ

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 700805-A104ผลิตภัณฑ์ (Product) ดอกทิวลิปรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากกระดาษสาชุบยางพาราขนาด (Size : cm) กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตรน้ำหนัก (Weight : g)20 กรัมราคาขายส่ง 15 บาทราคาขายปลีก 20 บาทวัตถุดิบที่ใช้กระดาษสาชุบยางพาราสถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา126 หมู่ 2 บ้านโคกพระเจริญ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นางบังเอิญ บุญนฤทีโทร : 032 358222, 09 1511050

ไม่มีความคิดเห็น: