วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดอกไม้ประดิษฐ์ทิวลิปอำเภอปากท่อ

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 700805-A104ผลิตภัณฑ์ (Product) ดอกทิวลิปรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากกระดาษสาชุบยางพาราขนาด (Size : cm) กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตรน้ำหนัก (Weight : g)20 กรัมราคาขายส่ง 15 บาทราคาขายปลีก 20 บาทวัตถุดิบที่ใช้กระดาษสาชุบยางพาราสถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา126 หมู่ 2 บ้านโคกพระเจริญ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นางบังเอิญ บุญนฤทีโทร : 032 358222, 09 1511050

หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านตำบลดอนแร่ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรี

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 700113-A911ผลิตภัณฑ์ (Product) เซียงจกฝ้ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ลายเซียง จกฝ้าย ตัวผ้าใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยลวดลายของเซียงจะน้อยกว่าลายโค้งเล็ก หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยของกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง ต.ดอนแร่ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ ผลิตจากผ้าไหม ที่ทอด้วยมือนำไปขึ้นแบบด้วยกี่กระตุก ซึ่งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทอ เป็นผ้าสำหรับตัดเป็นชุด (OTOP)ขนาด (Size : cm) กว้าง 1 เมตร ยาว 1.8 เมตรราคาขายส่ง 1000 บาทราคาขายปลีก 1200 บาทวัตถุดิบที่ใช้ผ้าฝ้ายสถานที่จำหน่าย ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรี38 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ติดต่อ : คุณลำพัน ผกาแก้วโทร : 032 227889 , 08 1868 3426โทรสาร : 032 207222

ดอกไม้ประดิษฐ์กุหลาบอำเภอปากท่อข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 700805-A101ผลิตภัณฑ์ (Product) ดอกกุหลาบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากกระดาษสาชุบยางพาราขนาด (Size : cm) กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตรน้ำหนัก (Weight : g)50 กรัมราคาขายส่ง 25 บาทราคาขายปลีก 30 บาทวัตถุดิบที่ใช้กระดาษสาชุบยางพาราสถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา126 หมู่ 2 บ้านโคกพระเจริญ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นางบังเอิญ บุญนฤทีโทร : 032 358222, 09 1511050