วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านตำบลดอนแร่ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรี

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 700113-A911ผลิตภัณฑ์ (Product) เซียงจกฝ้ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ลายเซียง จกฝ้าย ตัวผ้าใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยลวดลายของเซียงจะน้อยกว่าลายโค้งเล็ก หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยของกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง ต.ดอนแร่ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ ผลิตจากผ้าไหม ที่ทอด้วยมือนำไปขึ้นแบบด้วยกี่กระตุก ซึ่งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทอ เป็นผ้าสำหรับตัดเป็นชุด (OTOP)ขนาด (Size : cm) กว้าง 1 เมตร ยาว 1.8 เมตรราคาขายส่ง 1000 บาทราคาขายปลีก 1200 บาทวัตถุดิบที่ใช้ผ้าฝ้ายสถานที่จำหน่าย ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรี38 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ติดต่อ : คุณลำพัน ผกาแก้วโทร : 032 227889 , 08 1868 3426โทรสาร : 032 207222

ไม่มีความคิดเห็น: